http://www.wolnytybet.org.pl/

www.gielda.gliwice.pl

kontakt

Nasze działania opierają się na oddolnym zaangażowaniu wolontariuszy i aktywistów, oraz osób, które wspierają finansowo Program Tybetański. Zaledwie 1%, ale od wielu osób dają nam niezwykłą motywację do działania, ale i środki na prowadzenie kampanii na rzecz przestrzegania praw człowieka w Tybecie, uwolnienia tybetańskich więźniów politycznych, w obronie języka tybetańskiego.

Warto obejrzeć :

http://www.youtube.com/watch?v=lsJs4AYa8sU